Business Emirates Kazakhstan #34 (July - August 2021)

KAZAKHSTAN Эльмира Абдыманапова: «МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА – САМЫЙ СИЛЬНЫЕ РЕСУРСЫЖЕНЩИНЫ » ʑʝ ʑʠʔ ʑʟʔʛʔʜʏ ʚʭʓʗǡ ʠʡʟʔʛʮʠlz ʜʏʓʝʚʒʝ ʠʝʤʟʏʜʗʡlz ʠʑʝʗ ʛʝʚʝʓʝʠʡlz ʗ ʙʟʏʠʝʡʢǡ ʗʠʙʏʚʗ ʦʢʓʝǧ ʠʟʔʓʠʡʑʝǥ ʝ ʡʝʛǡ ʙʏʙʏʮ ʛʔʡʝʓʗʙʏ ʛʏʠʠʏʕʏ ʞʝʖʑʝʚʮʔʡ ʞʝʑʔʟʜʢʡlz ʑʟʔʛʮ ʑʠʞʮʡlz ʗ ʝʛʝʚʝʓʗʡlz ʝʟʒʏʜʗʖʛǡ ʜʏʧʔʛʢ ʗʖʓʏʜʗʭ ʟʏʠʠʙʏʕʔʡ ʠʞʔʥʗʏʚʗʠʡ Ǿʓʖʔʜǿǧ ʛʏʠʠʏʕʏǡ ʗʛʔʭʨʏʮ ʐʝʚlzʧʝʘ ʝʞlsʡ ʟʏʐʝʡls ʠ ʚʗʥʝʛ ʗ ʡʔʚʝʛǡ ʬʚlzʛʗʟʏ ʏʐʓlsʛʏʜʏʞʝʑʏǤ EXPERT 40 / JULY – AUGUST 2021 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=